STANDARDY A CERTIFIKÁTY

MÁME VYSOKÉ NÁROKY!

NEJVYŠŠÍ FARMACEUTICKÉ STANDARDY (GMP)

Je pro nás samozřejmostí, že vyrábíme nejen léky, ale i doplňky stravy podle nejvyšších farmaceutických standardů (GMP).

Good Manufacturing Practice (GMP) neboli správnou výrobní praxí rozumíme nejlepší možnou kvalitu produktů, která odpovídá neustále rostoucím požadavkům zdravotnických orgánů. Z tohoto důvodu nepoužíváme ani privátní pečetě kvality, jejichž věrohodnost je pro spotřebitele jen obtížně ověřitelná.

KVALITA Z RAKOUSKA

Naše systémy řízení kvality a kontroly bdí nad všemi výrobními fázemi. Díky nim máme jistotu, že budeme vždy schopni garantovat čistotu a bezpečnost do nejmenšího detailu. Na výrobním procesu se podílejí výhradně certifikovaní specialisté z německy mluvících zemí[A1] . Každou jednotlivou látku obsaženou v našich přípravcích lze zpětně vysledovat během celého procesu výroby.

DOPLŇKY STRAVY

Abychom mohli spotřebitelům garantovat nezávadnost našich doplňků stravy, používáme koncepci Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). HACCP je systém analýzy rizika umožňující včasnou identifikaci a eliminaci možných rizik při výrobě potravin a v hotových výrobcích.

KVALITA Z LÉKÁRNY

I při prodeji klademe důraz na nejvyšší kvalitu:

Všechny produkty Dr. Böhm® jsou k dostání výhradně v lékárnách a síti prodejen PROFIMED.