POSLÁNÍ & VIZE

  • NÁŠ ZÁVAZEK

    „Jsme si vědomi našeho závazku vůči lidem. Proto vyvíjíme s radostí a nadšením přípravky, které jsou mimořádně prospěšné pro budoucí zdraví současných lidí.“

    Mag. Ruth Fischer
    ředitelka společnosti

NAŠE POSLÁNÍ

Využíváme znalosti o léčivé síle přírody a propojujeme je s aktuálními vědeckými poznatky. Na tomto základě vyvíjíme čistě přírodní produkty zaměřené na zdraví a potřeby člověka. V centru naší pozornosti jsou rostlinné léčivé přípravky a přírodní účinné látky vycházející z tradiční evropské medicíny.

NAŠE VIZE

Naše společnost dnes patří mezi tři přední hráče na rakouském OTC trhu a nadále budujeme svou pozici na vybraných cílových trzích v zemích EU. Naším cílem je být hybatelem v oblasti inovací a nadále usilovat o úspěch. Pro zákazníky chceme být volbou číslo 1 a kompetentním odborníkem v otázce zdraví.

NAŠE HODNOTY

Středobodem naší činnosti je vždy člověk. Neseme odpovědnost za zákazníky i zaměstnance. V centru naší každodenní práce jsou zákazníci, které chceme nadchnout.

Základem úspěchu jsou naši zaměstnanci. Proto klademe velký důraz na vzájemnou úctu, respekt, vzdělávání a profesní rozvoj.

MÁME ODHODLÁNÍ

Máme vášeň pro témata týkající se zdraví, spojuje nás nadšená týmová práce a držíme slovo.

USILUJEME O NEJVYŠŠÍ KVALITU

U surovin i hotových konečných produktů, stejně jako v oblasti servisních služeb je pro nás přijatelná jen nejvyšší kvalita. Naše produkty dávají to, co slibují.

PODPORUJEME INOVACE

Vždy vycházíme z nejnovějších vědeckých poznatků a požadavků trhu a vyvíjíme nová účinná přírodní řešení pro zdraví a vitalitu. Podporujeme inovativní myšlení a vyžadujeme ho ve všech oblastech naší činnosti.